Pitta Mask: khẩu trang thời trang hay khẩu trang lọc bụi PM2.5 (bài 1)

Pitta Mask: khẩu trang thời trang hay khẩu trang lọc bụi PM2.5 (bài 1)

Are Japanese Pitta Masks Effective Against Air Pollution? Review

 

Đoạn dưới đây là trang web đánh giá, kiểm tra chi tiết khả năng lọc bụi của khẩu trang Pitta, nội dung chính nói về việc thử nghiệm khả năng lọc bụi mịn và so sánh khả năng lọc bụi mịn với khẩu trang hay được biết tới là 3M

“The Pitta mask captured an astounding 0% of 0.3-micron particles and only 64% of larger 2.5-micron particles. In fact, even a surgical mask would provide more protection from PM2.5 than the Pitta mask! Meanwhile, the 3M masks captured over 90%.”

Các bạn cùng xem và tự đánh giá nhé.

Are Japanese Pitta Masks Effective Against Air Pollution? Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *