Không khí tại Việt Nam ngày 09.01.2021

Không khí tại Việt Nam ngày 09.01.2021

Không khí ngày 09.01.2022 tại các tình phía Bắc ở mức độ trung bình và tốt, một số ít khu vực ở mức độ ô nhiễm cao. Chỉ số bụi mịn đã giảm nhiều so với 2 ngày trước do không khí lạnh tăng cường và có mưa nhẹ vào ngày 08.01.

Không khí tại một số khu vực của Hà Nội lúc 14h ngày 09.01.2022

Mức độ không khí theo tại Hà Nội ngày 09.01.2022 (Nguồn Pamair)

Chỉ số về không khí trên toàn lãnh thổ Việt Nam ngày 09.01.2022 (Nguồn Pamair)

Bình luận đã bị đóng.