Đăng bởi

Bộ Y tế khuyến cáo ai cần đeo khẩu trang y tế phòng corona (bài 1)

khau trang y te

Ai cần đeo khẩu trang y tế?

  1. Cán bộ y tế trực tiếp
  2. Người chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
  3. Người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
  4. Tất cả những người đi đến cơ sở y tế

Deo khau trang y te

Hãy sử dụng khẩu trang y tế đúng cách để tiết kiệm và bảo vệ môi trường.