Bộ Y tế khuyến cáo ai cần đeo khẩu trang y tế phòng dịch Covid-19 (bài 2)

Bộ Y tế khuyến cáo ai cần đeo khẩu trang y tế phòng dịch Covid-19 (bài 2)

Khi nào cần đeo khẩu trang y tế?

  1. Khi có tiếp xúc, chăm sóc, theo dõi, điều trị với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
  2. Khi chăm sóc hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh
  3. Khi đi khám, điều trị tại các cơ sở y tế
  4. Khi đi đến làm việc, thăm hỏi, chăm sóc tại các cơ sở y tế.
  5. khi nao can su dung khau trang y te
    Khi nào cần sử dụng khẩu trang y tế
Bình luận đã bị đóng.