Duyệt bởi
Thẻ: Miền Bắc

Không khí ô nhiễm nghiêm trọng tại Hà Nội và một số khu vực lân cận ngày 4.1.2022

Không khí ô nhiễm nghiêm trọng tại Hà Nội và một số khu vực lân cận ngày 4.1.2022

Sáng ngày 4.1.2022, chỉ số không khí tại Hà Nội và một số vùng lân cận ở mức rất cao (rất có hại cho sức khỏe).   Cụ thể tại một số khu vực Hà Nội như sau. Dữ liệu về chỉ số không khí trên trang PamAir sáng ngày 1.4.2022 Chỉ số không khí ở mức rất nguy hiểm tại nhiều trạm đo như trạm đo khu vực phố Hàng Trống, Thành Công, Kim Mã, Nguyễn Trãi, Định Công…