Chất lượng không khí tại Hà Nội 2 tuần đầu tháng 12 kém và rất kém

Chất lượng không khí tại Hà Nội 2 tuần đầu tháng 12 kém và rất kém

Chỉ số không khí các ngày 9.12 đến 12.12 và dự báo tới ngày 15.12 tại khu vực chi cục Bảo vệ môi trường

Chất lượng không khí tại chi cục BVMT thời điểm 13 giờ ngày 12.12

Chỉ số chất lượng không khí tại một số khu vực ở Việt Nam và chất lượng không khí tại Hà Nội vào lúc 13h ngày 12.12

Nguồn https://www.iqair.com/vi/vietnam

Hãy sử dụng khẩu trang đạt chuẩn khi ra đường để bảo vệ sức khỏe của bạn, hạn chế mở rộng cửa sổ, luyện tập thể thao ngoài trời, sử dụng máy học không khí trong thời gian này.

 

 

Bình luận đã bị đóng.