Bộ Y tế khuyến cáo ai cần đeo khẩu trang y tế phòng Covid-19 (bài 3)

Bộ Y tế khuyến cáo ai cần đeo khẩu trang y tế phòng Covid-19 (bài 3)

Đeo khẩu trang y tế thế nào là đúng cách?

  • Sử dụng khẩu trang y tế 1 lần
  • Đeo mặt xanh ra ngoài, che kín mũi và miệng
  • Không dùng tay chạm mặt trước khẩu trang
  • Chỉ cầm phần quai đeo để đeo hoặc tháo bỏ
  • Rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn sau khi tháo khẩu trang

Bình luận đã bị đóng.